Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
09.07.2020

Қызметтер

«Еңбек жолы» республикалық конкурсы

«Еңбек жолы» республикалық конкурсыКонкурс «Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамы» ұранымен Еңбек адамының қоғамдағы беделін арттыруға және өнімді еңбекті ынталандыруға ықпал етеді.

«Еңбек жолы» конкурсы жастарды еңбекті құрметтеу рухында тәрбиелеу, еңбек дәстүрлерін сақтау және көбейту, үздік еңбек әулеттері мен өндіріс жұмыскерлерін айқындайды.

«Еңбек жолы» конкурсын өткізудің мақсаты- ұрпақтар сабақтастығын сақтау, еңбек адамдары туралы оң қоғамдық пiкiр қалыптастыру және жаңа еңбек әулеттерін құру үшін кәсіпорындар мен ұйымдарда жағдайлар жасау, қазақстандықтарда Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына елеулі үлес қосқан отандастарының жетістіктері үшін мақтаныш сезімін тәрбиелеу.

Кәсіпорынның (саласына қарамастан) барлық жұмыскерлері қатыса алады.

Конкурс 3 номинациядан тұрады:

1) «Үздік еңбек әулеті» – еңбек өтілі ең ұзақ, марапаттары ең көп ең көп санды әулет таңдалады.

Еңбек әулеті – бір ұйымның бір отбасының екі және одан да көп ұрпағы болып табылатын (ерлі-зайыптылардың бірі немесе екеуі балаларымен немесе немерелерімен), қазіргі уақытта еңбек қызметін жүзеге асыратын және аталған ұйымдағы жиынтық жұмыс өтілі кемінде 20 жыл жұмыскерлер тобы. Еңбек қызметін бәрінен бұрын бастаған әулет өкілі әулеттің басшысы болып танылады.

Еңбек әулеті ауылдың, ауданның (қаланың, облыстың) қоғамдық өміріне белсенді қатысуға, жастарды кәсіптік бағдарлауға жәрдемдесуге, өз кәсібін насихаттауға тиіс.

2) «Өндірістің үздік жас маманы» - жұмыс өтілі 5 жылдан аспайтын, ең белсенді және еңбекқор өндіріс жұмыскері таңдалады;

3) «Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері» - жұмыс өтілі кемінде 20 жыл, жоғары тиімді жұмыс істейтін тәлімгер таңдалады.

Конкурс 2 кезеңде өтеді:

1-кезең өңірлік деңгейде өңірлік комиссия дауыс беру қорытындылары бойынша ең көп балл жинаған жеңімпаздарды айқындайды.

2-кезең республикалық деңгейде сәйкес облыстың, астананың, республикалық маңызы бар қаланың жеңімпаздары арасында өткізіледі.

Салтанатты марапаттау рәсімі ағымдағы жылғы қазан айында «Жалпыға ортақ Еңбек қоғамы» республикалық форумында өтетін күні Астана қаласында өтеді.

Конкурсты өткізу мерзімдері:

  • 2017 жылғы 20 шілдеге дейінгі мерзімде - қалалық, аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдері үміткерлерден өтінімдерді қабылдау;

  • 2017 жылғы 1 тамыздан 31 тамызға дейінгі мерзімде - облыс әкімдігінің сайтында онлайн дауыс беру;

  • 2017 жылғы 6 қыркүйекке дейінгі мерзімде- дауыс беру қорытындысы бойынша өңірлік деңгейдегі жеңімпаздарды анықтау.

Ең көп дауыспен балл жинаған конкурсанттардың оларды конкурстың жеңімпаздары ретінде айқындауға басым құқығы бар.

Өңірлік және республикалық конкурсқа ұсынылатын құжаттар

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:

1) номинация көрсетілген, еркін нысандағы конкурсқа қатысу туралы өтінім;

2) жеке куәліктің көшірмесі;

3) номинация тақырыбы бойынша 1-3 минуттан аспайтын бейнеролик (қалауы бойынша жұмыс орны және дағдылары көрсетілген);

4) конкурсант туралы (жұмысы, отбасы, қызығатын ісі, хоббиі және т.б.) 1-3 минут компьютерлік презентация (Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің немесе жұмыскердің жұмыс өтілін растайтын, жұмыс беруші куәландырған еңбек кітапшасының және өзге де құжаттардың көшірмелері/жұмыс орнынан анықтама;

6) жұмыс беруші немесе кәсіподақ берген ұсынымдық хат.

Бар болса (мынадай құжаттардың көшірмелері):

мемлекеттік немесе ведомстволық наградалардың, мадақтау қағаздарының, алғыс хаттардың көшірмелері;

біліктілікті арттыру туралы куәліктер (бар болса).

Конкурсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілінде ұсынылады.

Барлық ниет білдірген тұрғындарды және барлық меншік нысанындағы ұйымдардың еңбек ұжымдарын аталған конкурсқа қатысуға шақырамыз.

Толық мәлімет пен кеңес Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында, мекен-жайы:Атырау қаласы, Азаттық даңғылы 31А, тел.8(7122)328779, басқарма веб-сайтында atyrau.gov.kz немесе қалалық, аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдеріне хабарласып алуыңызға болады.

Республиканский конкурс «Еңбек жолы» Конкурс «Еңбек жолы» - способствует повышению статуса Человека труда в обществе и стимулированию производительности труда под эгидой «Общества всеобщего труда».

Конкурс определяет лучшие трудовые династии и работников производства, в целях воспитания молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций.

Цель проведения конкурса «Еңбек жолы» -сохранение преемственности поколений, формирование позитивного общественного мнения о людях труда и создание условий для формирования новых трудовых династий на предприятиях и организациях, воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики Республики Казахстан.

В Конкурсе могут участвовать все работники предприятий (вне зависимости от отрасли).

Конкурс состоит из 3 номинаций:

1) «Лучшая трудовая династия» - выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград.

Трудовая династия – группа работников одной организации, представляющая два и более поколения близких родственников одной семьи (один или оба супруга совместно с детьми или внуками), осуществляющая трудовую деятельность в настоящее время и имеющая суммарный стаж работы на данном предприятии не менее 20 лет. Главой династии признается представитель трудовой династии, ранее всех начавший трудовую деятельность.

Трудовая династия должна принимать активное участие в общественной жизни аула, района (города, области), содействовать профессиональной ориентации молодежи, пропагандировать свою профессию.

2) «Лучший молодой работник производства» - выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет;

3) «Лучший наставник работающей молодежи» - выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.

Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап проводится на региональном уровне региональная комиссия по итогам голосования определяет победителей, набравших наибольшее количество баллов.

2 этап проводится на республиканском уровне среди победителей соответствующей области, столицы, города республиканского значения.

Торжественная церемония награждения проводится в день проведения Республиканского форума «К Обществу Всеобщего труда» в октябре текущего года в г. Астана.

Сроки проведения конкурса:

-до 20 июля 2017 года- прием заявок городской, районными отделами занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния от претендентов;

-в срок с 1 августа по 31 августа 2017 года онлайн голосование на сайте акимата области;

-в срок до 6 сентября 2017 года- по итогам голосования определение победителей конкурса на региональном уровне.

Конкурсанты, за которых проголосовало наибольшее количество баллов имеет преимущественное право на определение их победителями Конкурса.

Документы, предоставляемые для регионального и республиканского конкурса

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме с указанием номинации;

2) копия удостоверения личности;

3) видеоролик по теме номинации не более 1-3 минут (с демонстрацией рабочего места и навыков, при желании);

4) компьютерная презентация 1-3 минут (в формате Microsoft Power Point) о конкурсанте (работа, семья, увлечение, хобби и т.п.);

5) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж работы каждого представителя трудовой династии или работника заверенная работодателем /справка с места работы;

6) рекомендательное письмо от работодателя или профсоюза.

При наличии (копий следующих документов):

копии государственных или ведомственных наград, грамоты, благодарственные письма

сертификаты о повышении квалификации (при наличии).

Документы на конкурс представляются на государственном или русском языках.

Приглашаем всех желающих жителей и трудовые коллективы организаций всех форм собственности принять участие в данном конкурсе.

Подробную информацию и консультацию можно получить в управлении координации занятости и социальных программ Атырауской области, расположенном по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык 31А, тел. 8(7122)328779, веб-сайт управления: atyrau.gov.kz или в городской, районные отделы занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния.


Мақаланың шыққан күні: 03.07.2017 07:07

Парақтағы соңғы өзгерістер: 12.07.2018 17:37

Қаралым саны: 2272