Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
19.06.2018

Қызметтер

Аудандық білім бөлімі

Махамбет аудандық білім бөлімі

Құрылымы:

Аты-тегі

Лауазымы

Телефон

1

 

Бөлім басшысы

 

2

Ахметова Айгүл Орынбасарқызы

Бөлім басшысының орынбасары

8 (871236) 21992

3

Изтелеуова Алмара Аскаровна

Бас маман

8 (71236) 21571

4

Тәжікова Гүлбаршын Еділқызы

Бас маман

8 (71236) 21571

5

 

Бас маман

 

«Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже

1. Жалпы ережелер

1. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі Махамбет ауданы бойынша білім беру саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

 2. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.

3. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

 4. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

 5. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

 6. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

 7. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

 8. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

 9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 060700, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Абай Құнанбаев көшесі, №13 үй.

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

 11. Осы Ереже «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

 12. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен жүзеге асырылады.

 13. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі миссиясы: Махамбет ауданында білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

 15. Міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен басқа да заңнамаларына сәйкес азаматтардың білім алу құқығын жүзеге асыруға байланысты сұранымын қамтамасыз ету, жүзеге асыру;

2) Мәдени-ұлттық және тарихи дәстүрлердің айрықша ерекшеліктерін сақтау және дамыту негізінде ауданның білім беру қызметін дамыту;

3) Облыстық, республикалық деңгейлерде білім беру, балаларды сауықтыру және әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша аудан мүддесін білдіру, сонымен қатар аудандық деңгейде білім беру бағдарламаларының басымдығын қамтамасыз ету;

4) Баланың, білім беру жүйесі қызметкерлерінің білім алу, әлеуметтік құқықтарын қорғау болып табылады.

 16. Функциялары:

1) кешкі (ауысымды) оқу нысанын және интернат үлгісіндегі ұйымдар арқылы ұсынылатын жалпы орта беруді қоса алғанда, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді қамтамасыз етеді;

2) білім алушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуын ұйымдастырады;

3) мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларды есепке алуды, оларды орта білім алғанға дейін оқытуды ұйымдастырады;

4) арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және балаларға

арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын қоспағанда, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құрады, қайта ұйымдастырады және таратады;

5) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді;

6) мектепалды даярлықтың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуды және жеткізуді ұйымдастырады;

7) аудандық әдістемелік кабинеттердің материалдық-техникалық базасын қамтамасыз етеді;

8) заңнамада белгіленген тәртіппен оқушылардың кейбір санаттарына міндетті оқу қоры есебінен бөлінген қаржыдан әлеуметтік қолдау көрсету, тегін және жеңілдетілген тамақтандыруын, жазғы сауықтыруын ұйымдастыруға басшылық жасау;

9) дамуында әртүрлі ауытқулары бар, білім беру, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау салаларындағы Қазақстан Республикасының өкілетті органдардың, қоғамдық ұйымдардың келісімімен ұсынылатын арнайы көмекке мұқтаж балаларды, оның ішінде ерте жастағы балаларды анықтайды;

10) жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды белгіленген тәртіппен мемлекеттік қамтамасыз етуді, оларды міндетті тұрғын үймен қамтамасыз етуді;

11) заңнамамен қарастырылған басқа да функцияларды жүзеге асыру.

 17. Құқықтары мен міндеттері:

1) соттарда, тиісті аумақта басқару тиімділігін арттыру мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен өзара қарым-қатынаста бөлімнің мүдделерін ұсыну;

2) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларынан және өзге де ұйымдардан қажетті ақпараттарды, құжаттарды және басқа да материалдарды сұрату және алу;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және өзге де орталық атқарушы органдарының, облыс және аудан әкімдері мен әкімдіктерінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтау;

5) құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша заңды және жеке тұлғаларға түсініктемелер беру;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 18. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

 19. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Махамбет ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

 20. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

 21. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының өкілеттігі:

1) мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) барлық органдарда мекеме мүддесін ұсынады;

3) мекеме мүлкіне иелік етеді, келісімшарттар жасайды, сенімхаттар береді;

4) барлық қызметкерлер үшін міндетті бұйрықтар шығарады және тапсырмалар береді;

5) қызметкерлерді марапаттау шараларын қабылдайды және тәртіптік шаралар қолданады.

«Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.

 23. Құрылған жағдайда «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын басшысы басқарады.

«Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қатынас Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ұжымдық шартқа сәйкес айқындалады. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі мен мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның), мекеме мен құрылтайшының, тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органының) арасындағы өзара қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес айқындалады.

«Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жұмыс режимі ішкі еңбек тәртібі қағидасымен белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

4. Мемлекеттік органның мүлкi

24. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкін.

«Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 25. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекiтiлген мүлiк коммуналдық меншiкке жатады.

 26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

 5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

27. «Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

«Махамбет аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі:

1) «З.Ещанова атындағы аудандық балалар өнер мектебі» коммуналдық

мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны;

2) «Балалар-жасөспірімдердің дене шынықтыру даярлық клубы коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

3) «№8 Махамбет ауданының психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті» мемлекеттік мекемесі;

4) «Е.Ағелеуов атындағы Махамбет орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

5) «О.Шонаев атындағы орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

6) «Қ.Қалыбеков атындағы орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

7) «Чкалов атындағы орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

8) «Қосарал орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

9) «Алға орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

10) «Алмалы орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

11) «Қ.Қарашаұлы атындағы Сарайшық орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

12) «Қызылүй орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

13) «Жалғансай орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

14) «Таңдай орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

15) «Ақтоғай орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

16) «Есбол орта мектебі» мемлекеттік мекемесі;

17) Жалпы білім беретін «Талдыкөл мектеп-балабақша кешені» мемлекеттік мекемесі;

18) «Д.Төленов атындағы мектеп-гимназиясы» мемлекеттік мекемесі;

19) «Береке ауылының негізгі мектебі» мемлекеттік мекемесі;

20) «Еңбекшіл ауылының негізгі мектебі» мемлекеттік мекемесі.


Мақаланың шыққан күні:: 20.06.2016 12:35
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 19.03.2018 09:11