Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
24.02.2018

Қызметтер

«Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі жергілікті мемлекеттік басқару саласында (ларында) атқарушылық қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ведомстволық мекемелері жоқ.

3. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Жарсуат ауылдық әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Индекс 060203 Атырау облысы, Индер ауданы, Жарсуат ауылы, Жаналисов көшесі № 13а, .

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы ереже «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (сметасынан) жүзеге асырылады.

13. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері.

14. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы:

Қазақстан Республикасының Заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерінің, облыс, аудан әкімінің шешімдерінің, өкімдерінің, тапсырмаларының және облыс, аудан әкімиятының қаулыларының, тапсырмаларын орындалуын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

15. Міндеттері:

1) Ауылдық округ әкімінің аппараты мамандары аппарат жұмысын ұйымдастырады және өздеріне тапсырылған міндеттерді атқарады. Аппаратқа жүктелген жұмыстардың орындалуына, өз міндеттерін жүзеге асыруға жауап береді;

2) Ауылдық округ әкімінің аппараты мүддесін мемлекеттік органдар, басқа ұйымдар мен мекемелерде білдіреді;

3) Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функцияларды орындау үшін оның құрамында комиссиялар құрылады. Мамандар ауылдық округ әкімінің аппараты қызметкерлері болады;

4) мемлекеттік қызмет көрсету сапасына бағалау жүргізу үшін ақпараттандыру саласында Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік қызмет көрсету сапасына бағалау және мемлекеттік қызмет көрсету сапасына бақылау жасау жөнінде Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне тиісті ақпаратты ұсыну;

5) мемлекеттік қызметті тұтынушылардың шағымдары мен өтініштерін қарау болып табылады

6) Ауылдық округ әкімінің аппараты мамандары осы ереже негізінде жұмыс жасайды;

7) Осы ережеден туындайтын мәселелерді қарау тәртібі мен оларды әзірлеу округ әкімі тапсырмасымен реттеледі;

8) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес әкімге жүктелген басқа да міндеттерді орындайды;

9) Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады, өз құзыреті шегінде тиісті салада мемлекеттік мүлікті басқару аясындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, бекітеді;

10) Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсететін қызметтерінің) міндетті көлемдерін айқындайды;

11) Республикалық мемлекеттік мекеме қызметінің нысанасы мен мақсатын айқындайды;

12) Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің нысанасы мен мақсатын айқындау бойынша, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

13) Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерін қарайды, Заңда көзделген жағдайларда келіседі және бекітеді;

14) Республикалық заңды тұлғалар мүлкінің сақталуын және республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

15) Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға республикалық заңды тұлғаға берілген немесе ол өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге келісімін береді;

16) Республикалық мемлекеттік мекемелердің жарғысын (ережесін), оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

17) Республикалық заңды тұлғаның жылдық қаржылық есептілігін бекітеді;

18) Республикалық мемлекеттік мекемелерді республикалық бюджеттен қаржыландыру жоспарларын бекітеді;

19) Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде айқындалған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16. Функциялары:

1) Ауылдық округ әкімінің аппараты өз қызметін, округ мәжілістері және әкімдік басшылығымен өткізетін басқа шараларды талдау, құқықтық ұйымдастырушылық, құжаттамалық және материалдық-техникалық жағынан

қамтамасыз етеді. Ауылдық округ әкімі аппаратының мамандары конкурстық негізде жұмысқа қабылданады, ауылдық округ әкімінің өкімімен еңбек заңдылықтарына сәйкес жұмыстан босатылады;

2) Жергілікті мекемелер қызметін үйлестіреді;

3)Аудан әкімінің аппаратымен, аудандық мәслихатпен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, қоғамдық ұйымдармен және азаматтармен өзара іс-әрекетін қамтамасыз етеді;

4)Ауылдық округ әкімі заң талаптарына сәйкес ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік еңбек заңдылықтарына сәйкес жұмысқа қабылдайды және босатады;

5) Ауылдық округ әкімі қызметін ол жоқта өкілеттік берілген ауылдық округ әкімінің аппаратының маманы атқарады;

6) Мемлекеттік тілді пайдалану саласын кеңейтуге жағдай жасап, жұмыс тәсілі мен әдісін жақсартады. Мемлекеттік тілде іс жүргізеді;

7) Жеке және заңды тұлғалар хаттарын, арыздарын қарайды;

8) Қызметтік құжаттарды қарайды;

9) Ауылдық округ әкімінің аппараты оның мамандарының азаматтарды қабылдауын ұйымдастырады;

10) Ауылдық округ әкімінің аппараты округтің жағдайы мен әлеуметтік экономикалық дамуын сипаттайтын материалдар дайындайды;

11) Саяси шаралардың идеологиялық, ақпараттық-насихаттық жоспарын қамтамасыз етеді;

12) Қоғамдық-саяси, жастар, әйелдер, ардагерлер ұйымдарымен, діни орындармен өзара іс-қимылын үйлестіреді;

13) Бұқаралық ақпарат құралдарында ауылдық округ әкімінің қызметін жариялайды;

14) Ауылдық округтегі кадрларды оқыту мен қайта даярлауды ұйымдастырады;

15) Әлеуметтік саладағы округтің бағдарламасын әзірлеу және жүзеге асырылуын ұйымдастырады;

16) Ауылдық округ әкімінің аппаратында гендерлік теңдікті нығайту бойынша тиісті іс- шараларды жүзеге асырады;

17) Ведомстволық бағынышты кәсіпорындарға, мекемелерге қатысты мемлекеттік басқарудың уәкілетті органның функциясын жүзеге асырады;

18) Заңнамаға сәйкес басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) Барлық деңгейдегі атқарушы үкімет органдарымен өзара іс-әрекетін ұйымдастырады. Әлеуметтік-экономикалық саясатты қалыптастыратын нормативтік-құқықтық актілер, тұжырымдамалар, болжамдар жобаларын сапалы даярлау мақсатында олардан уақытылы ақпарат алып, жобаларды әзірлеу мен сараптауға қатысады;

2) Ауылдық округ әкімінің аппараты әкімнің шешімдерін, өкімдерін уақытылы рәсімдеп, оларды сақтайды және таратады;

3) Қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күресіп, құқықтық тәртібін, заңдылықты және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Қазақстан

Республикасын қорғауды және қарулы күштер қызметін ұйымдастыру мәселелерінде ауылдық округ әкімі құқық қорғау және басқа мемлекеттік органдар мен іс-қимылын қамтамасыз етеді;

4) Қазақстан Республикасының Президенті, Үкімет Парламенті сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар жүргізетін мемлекеттік саясатты және оны жүзеге асыруда жүргізілетін шараларды түсіндіреді және насихаттайды;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған басқа құқықты жүзеге асырады.

3. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру.

18. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі басшылықты «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

19. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын жоғары тұрған орган басшысы қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

20. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

21. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының өкілеттігі:

1) Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңының 35- бабына сәйкес атқарылады.

«Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.

23. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын әкім басқарады.

4. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкi.

24. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкін.

«Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып

алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

25. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне бекiтiлген мүлiк республикалық/коммуналдық меншiкке жатады.

26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қайта ұйымдастыру және тарату.

27. «Жарсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Жарсуат ауылдық округ әкімі: Н.Азгалиев


Мақаланың шыққан күні:: 31.07.2017 06:59
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 31.07.2017 06:59