Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
07.07.2020

Қызметтер

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы туралы ереже

1. Жалпы ережелер

 

1. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы (бұдан әрі –Басқарма) облыс әкімдігінің жер заңнамасының сақталуын іске асыруға, сондай-ақ қалалық, аудандық атқарушы органдардың жер қатынастарының үйлестіруге, оған басшылық жасауды және бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берген, жергілікті бюджеттен қаржыландыратын атқарушы органы болып табылады.

1-1. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының құрылымы:

2. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы, егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының орналасқан жері: 060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77 үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

11. Атырау облысы Жер қатынастары қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Атырау облысы жер қатынастары басқармасы кәсіпкерлік субъектілерімен Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының миссиясы,

негізгі міндеттері,функциялары,құқықтары мен міндеттері

13. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының миссиясы болып облыс аумағында жер қатынастарын реттеу арқылы саласында мемлекеттік саясатты жүргізу табылады.

14. Басқарманың міндеттері болып:

Жерлерді тиімді пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын реттеу;

Аудандық, қалалық (қажетіне қарай кенттік, селолық, ауылдық) атқарушы органдардың жер ресурстарын пайдалану мен қорғау бойынша қызметін үйлестіру, басшылық пен бақылау жасау табылады.

15. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы келесідегідей функцияларды жүзеге асырады:

1) Жер кодексінің 14-1 бабына сәйкес облыстың жергiлiктi атқарушы органының жер қойнауын пайдалану мақсаттары (өндіру жөніндегі; бірлескен барлау және өндіру жөніндегі; барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін), магистральдық құбыржолдарды, мұнай және газ өңдеу объектiлерiн, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі объектілерді салу (реконструкциялау) үшін, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің индустриялық-инновациялық жобалары, инвестициялық басым жобаларды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес іске асыру, жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту үшін жер учаскелерiн беру жөнiндегi, сондай-ақ пайдалы қазбалардың кен орындары табылған кезде және оларды игеру үшін, магистральдық құбыржолдарды салу (реконструкциялау), жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту үшін жер учаскелерiн мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иелiктен шығару жөнiндегi ұсыныстарын және шешiмдерiнiң жобаларын дайындау

2) облыстың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік ғылыми-зерттеу ұйымдары мен олардың тәжірибе шаруашылықтарына, сондай-ақ мемлекеттік тұқым өсіру шаруашылықтары мен асыл тұқымды мал зауыттарына жер учаскелерін беру жөніндегі ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау;

3) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерін жасанды ғимараттар салу үшін беру жөніндегі облыстың жергілікті атқарушы органының ұсыныстарын және шешімдерінің жобаларын дайындау;

4) жерді резервте қалдыру жөніндегі ұсыныстарды дайындау;

5) өз құзыреті шегінде мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту;

6) өз құзыреті шегінде жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау;

7) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге орналастыру жобаларын бекіту;

8) жерді аймақтарға бөлу жобаларын, жерді ұтымды пайдалану жөніндегі жобалары мен схемаларын әзірлеуді ұйымдастыру;

9) өз құзыреті шегінде жер сауда-саттығын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді ұйымдастыру; 10) жерді пайдалану мен қорғау мәселелерін қозғайтын, облыстық, қалалық, аудандық маңызы бар жобалар мен схемаларға сараптама жүргізу;

11) өз құзыреті шегінде жер учаскесін сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жерді уақытша өтеусіз пайдалану шарттарын жасасу және жасалған шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

12) аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың деректері негізінде облыстың жер балансын жасау;

13) Қазақстан Республикасының Жер кодекстің 71-бабына сәйкес республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беруі жөнінде ұсыныстар дайындау;

14) ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жөнінде ұсыныстар дайындау;

15) алынып тасталды;

16) Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 136,144 баптарына сәйкес Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы ушунде ішкі қаржылық бақылау жүргізіледі;

17) Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы №1677 Жарлығымен бекітілген 2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының гендерлік тендік стратегиясына сәйкес Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы гендерлік тендікті нығайту бойынша тиісті іс шараларды жүзеге асырады;

18) жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

19) жер-кадастрлық жоспарды бекіту;

20) орталық уәкілетті органға Жер кодексінің 92 және 93-баптарына сәйкес заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат ұсыну;

21) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы уәкілетті органға Жер кодексінің 94-бабы 2- тармағының үшінші бөлігіне сәйкес жер учаскесіне ауыртпалықты белгілеуге және тоқтатуға өтініш беру;

16. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасы өзіне жүктелген негізі міндеттер мен функцияларды іске асыру мақсатында құқықтырға ие болады:

1) елді мекендердің аумақтарын, селолық (ауылдық) атқарушы органдардың қарауына берілген ауыл шаруашылығы алқаптарын қоса, жер-шаруашылық орналастыру жоспарларын әзірлеуге жәрдемдеседі және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;

2) облыстых атқарушы органға жерлерді аймақтандыру неғгізінде пайдалануды болжау және жоспарлар жөнінде ұсыныстар, жерлерді тиімді пайдаланудың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді бағдарламарына ұсыныс дайындайды;

3) Атырау облысы Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасымен және «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау облысы бойынша филиалы-«жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы» департаментімен бірлесіп жергілікті деңгейде жер саясатын жүргізеді;

4) өз құзыреті шегінде жнргілікті атқарушы органдарға және шаруашылық жүргізуші субъектілерге міндетті нұсқаулар беру;

5) жергілікті атқарушы органдар мен шаруашылық жүргізуші субъектілерден басқармаға жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратта, анықтамалық материалдарды сұратуға және алуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда олар бойынша түсінік беруді талап етуге;

6) басқа мекемелерден және жергілікті басқарушы органдарынан қажетті мамандарды, сонымен бірге тәуелсіз сарапшыларды келісім бойынша жұмысқа тарту;

7) Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, кнференциялар өткізу;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

 3. Атырау облысы Жер қатынастары басқарманың қызметін ұйымдастыру

17. Басқармаға басшылықты Атырау облысы Жер қатынастары басқармасына жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. Атырау облысы Жер қатынастары басқарманың бірінші басшысын Атырау облысының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

19. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

20. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының басшысының өкілеттігі:

өзінің орынбасарлары, Атырау облысы жер қатынастары басқармасының ң бөлім бас ысы мен басқа да қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес жауапты болады;

Заңнамаға сәйкес Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

Заңнамамен белгіленген Атырау олблысы Жер қатынастары басқармасының қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының актілеріне қол қояды;

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда облысы Жер қатынастары басқармасының мүдделерін білдіреді;

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының жұмысының регламентін және штаттық кестесін бекітеді;

өз құзыреті шегінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

21.Басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

 

4.Алынып тасталды

22.алынып тасталды

5. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының мүлкі

23.Атырау Жер қатынастары басқармасының заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

Атырау облысы Жер қатынастары басқармасының мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірстерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

24. Атырау облысы Жер қатынастары басқармасына бекітілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке жатады.

25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарманың өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен

сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

6. Аытрау облысы Жер қатынастары басқармасын қайта ұйымдастыру және тарату

26. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады


Мақаланың шыққан күні: 16.06.2016 13:06

Парақтағы соңғы өзгерістер: 17.01.2019 10:04

Қаралым саны: 2493