Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
22.07.2018

Қызметтер

Ереже

1. Жалпы ережелер

1. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі ветеринария саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі құрамында «Махамбет аудандық ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Махамбет аудандық ветеринария стансасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны бар.

3. Махамбет ауданы ветеринария бөлімі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі азаматтық – құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттік атынан азаматтық –құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Махамбет аудандық ветеринария бөлімінің басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Махамбет аудандық ветеринария бөлімінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Махамбет аудандық ветеринария бөлімінің заңды мекен –жайы: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет селосы, Абай көшесі № 13 индексі 060700.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Махамбет аудандық ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Махамбет аудандық ветеринария бөлімінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.

13. Махамбет аудандық ветеринария бөлімі, кәсіпкерлік субъектілерімен Махамбет аудандық ветеринария бөлімінің фукциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Махамбет аудандық ветеринария бөлімі заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Махамбет аудандық ветеринария бөлімінің миссиясы:

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу бағдарламасы негізінде мал, мал өнімдеріне ветеринариялық - санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

15. Міндеттері:

1) халықтың денсаулығын, адам мен жануарларға ортақ аурулардан қорғау;

2) жануарларды аурулардан қорғау және оларды емдеу;

3) ветеринариялық – санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

4) тиісті әкімшілік - аумақтық бірліктің аумағын басқа мемлекеттерден жұқпалы және экзоотиялық аурулардың әкелінуі мен таралуынан қорғау;

5) жеке және заңды тұлғалар ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асырған кезінде қоршаған ортаны ластаудың алдын – алу және оны жою.

6) ветеринария бөліміне тағайындалатын мамандар міндетті түрде жоғары немесе арнаулы орта білімді ветеринар маман болуы тиісті.

16. Функциялары:

1) уәкілетті органмен келісім бойынша тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктің аумағында ветеринариялық – санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар жоспарларын бекітеді;

2) ветеринариялық препараттардың республикалық қорын қоспағанда, жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық препараттарды сақтауды және тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастырады;

3) профилактикасы мен диагностикасы бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жануарлардың энзоотиялық ауруларының тізбесін әзірлейді және уәкілетті органға береді;

4) жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы және диагностикасы жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алуды, оларды сақтауды және тасымалдауды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

5) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринариялық есепке алуды және есептілікті жүргізуді, жинақтауды, талдауды жүзеге асырады және оларды уәкілетті органға табыс етеді;

6) ауылшаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс –шараларды өткізуді және ауылшаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша дерекқорды жүргізуді ұйымдастырады;

7) халықтың арасында ветеринария мәселелері бойынша ағарту жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді;

8) жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерін, ветеринариялық препараттарды, жемшөп және жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарды пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік комиссияны ұйымдастырады;

9) тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктің аумағында жануарлардың жұқпалы және жұқпалы емес аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайды зерделейді;

10) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша аса қауіпті аурулардың, сондай –ақ жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді;

11)ауылшаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты, мемлекеттік сатып алуды және тасымалдауды (жеткізуді) жүзеге асырады;

12) елді мекен жерлерінде жануарларды жоюға арналған орындарды анықтайды;

13) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастырады;

14) мал көмінділерін (биотермиялық шұңқырларды) салуды ұйымдастырады және оларды ветеринариялық нормативтерге сәйкес ұстауды қамтамасыз етеді;

15) жануарға ветеринариялық паспорт береді;

16) жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикіатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай –ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер береді;

17) тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктің шегінде Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын жеке және заңды тұлғалардың сақтауына мемлекеттік ветеринариялық – санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

18) эпизоотия ошақтары пайда болған жағдайда оларды зерттеп - қарауды ұйымдастырады;

19) тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік ветеринариялық – санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

20) эпизоотологиялық зерттеп-қарау актісін береді;

21) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының сақталуы тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық – санитариялық бақылауды және қадағалауды:

Ішкі сауда объектілерінде:

жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда (импортпен және экспортпен байланыстарды қоспағанда);

ветеринариялық препараттар өндіруді қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларда;

экспортын (импортын) және транзитін қоспағанда, тиісті әкімшілік – аумақтық бірлік шегінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, жануарлар ауруларының қоздырушыларын тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып – түю материалдарының барлық түрлері бойынша;

тасымалдау (орнын ауыстыру) маршруттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында;

экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, қайта өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй жайларында және қызметінде жүзеге асырады;

22) мал қорымдары (биотермиялық шұңқырлар), орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді күтіп –ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге (союға), сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық – санитариялық бақылау және қадағалау объектілерін орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оны тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде зоогигеналық және ветеринариялық (ветеринариялық- санитариялық) талаптардың сақталуына мемлекеттік ветеринариялық- санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

23) жеке және заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік ветеринариялық – санитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды;

24) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасау және оларды Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасына сәйкес, әкімшілік жаза қолдану;

25) ауданның жергілікті өкілді органдарына елді мекендерде жануарларды ұстау, иттер мен мысықтарды серуендету ережелерін, жануарларды ұстаудың санитарлық аймақтарының шекараларын белгілеу жөніндегі ұсыныстарды бекітуге енгізеді;

26) алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтейді;

27) тиісті саладағы мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады, өз құзыреті шегінде тиісті салада мемлекеттік мүлікті басқару аясындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға;

28) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсететін қызметтерінің) міндетті көлемдерін айқындауға;

29) Коммуналдық мемлекеттік мекеме қызметінің мақсатын айқындауға;

30) Қаржы басқармасына немесе бөліміне коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің нысанасы мен мақсатын айқындау бойынша, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

31) Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерін қарайды, осы Заңда көзделген жағдайларда келіседі және бекітеді;

32) Коммуналдық заңды тұлғалар мүлкінің сақталуын және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

33) Коммуналдық заңды тұлғаларды басқаруды жүзеге асырады;

34) Коммуналдық мемлекеттік мекемелерді жергілікті бюджеттен қаржыландыру жоспарларын бекітеді;

35) Коммуналдық мемлекеттік мекемелердің филиалдар мен өкілдіктер құруына келісім береді;

36) Қаржы басқармасымен келісім бойынша коммуналдық коммуналдық заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады;

2. Функциялары:

1) Кәсіпорын АӨК өнімдерін өндіруде тұрақты даму негізде азық –түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады,

2) Кәсіпорын мал мен адамға жалпы ортақ аурулардан халықты қорғауды ұйымдастыру болып табылады.

3) Кәсіпорын келесі қызмет түрлерін іске асырады:

1) аса қауіпті аурулардың, сондай-ақ жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізеді;

2) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды өткізуді және ауыл шаруашылығы жануарларын брдейлендіру бойынша дерекқорды жүргізуді ұйымдастырады;

3) жергілікті халықтың сиырлары мен қашарларын қолдан ұрықтандыру бойынша қызмет көрсету;

4) жануарлардың аса қауіпті және энзоотиялық ауруларының ветеринариялық препараттарын жеткізуде қызмет көрсету сонымен қатар, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды тасымалдауды (жеткізуді) жүзеге асырады;

5) тиісті әкімшілік –аумақтық бірліктің аумағында жергілікті атқарушы органдармен салған мал көмінділері (биотермиялық шұңқырларды) мен мал сою алаңдарын ұстауды;

6) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастырады.

17 Құқықтары:

1) өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік органнан және өзге ұйымдардан қажетті ақпаратты сұрауға және алуға;

2) ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалар белгіленген ветеринариялық –санитариялық ережелер мен нормативтерді бұзған жағдайда, олардың лицензияларын заңнамада белгіленген тәртіппен тоқтату туралы шешімдер шығаруға немесе қайтарып алуға, бастамашы болуға, яғни ұсыныс беруге;

3) белгіленген тәртіппен эпизоотияға қарсы төтенше комиссиялар құру туралы шешім шығаруға, ұсыныс беруге;

4) тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органына жануарлардың жұқпалы аурулары таралуының алдын алуға және жоюға бағытталған карантиндік режимді немесе шектеу іс-шараларын жүргізе отырып, карантиндік аймақтың ветеринариялық режимін белгілеу туралы ұсыныс беруге;

5) тиісті әкімшілік- аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органына жануарлардың жұқпалы аурулары таралуының алдын алуға және жоюға бағытталған шектеу іс-шараларын немесе карантинді алып тастау туралы шешім шығаруға ұсыныс беруге;

6) жануарлардың және адамның денсаулығы үшін қауіп төндіретін жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алу және жою туралы шешім қабылдап, ұсынысын беруге;

7) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен аумақты аймақтарға бөлу туралы шешім шығаруға, ұсыныс беруге;

 

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

<