Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
21.06.2018

Қызметтер

Жалпы ақпарат

 

Атырау облысы әкімдігінің
«____» ___________ 2013 ж
№____қаулысына қосымша

Атырау облысы әкімдігінің
«____» ___________ 2013 ж
№____ қаулысымен бекітілген

Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама
басқармасы туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы мәдениет, мұрағат ісі мен құжаттама саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік - құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
4. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасына егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
7. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
8. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының орналасқан жері: 060002, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 9.
9. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының толық атауы: «Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының құрылтай құжаты болып табылады.
11. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасына кәсіпкерлік субъектілерімен Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасына заңнамалық кесімдермен табыс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған табыстар облыстық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының миссиясы:
Мәдениет және өнер аясында, соның ішінде тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғау, сақтау және пайдалану саласында мемлекеттік саясатты қалыптастырып, іске асыруға қатысу, саланы реформалауды жүзеге асыру және облыстың халқы мен ұйымдарына мұрағат ісі мен құжаттамалық қамтамасыз ету саласында сапалы және қолжетімді қызмет ұсыну болып табылады.
14. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының міндеттері: (Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №207 «Мәдениет туралы» Заңының 8-бабы, «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Заңы)
1) шығармашылық қызметтің түрлі салаларында облыстық (өңірлік) байқаулар, фестивальдер және конкурстар өткізуді ұйымдастырады;
2) мәдени құндылықтарды уақытша әкету жөнiндегі сараптама комиссиясын құрады;
3) тиісті аумақта орналасқан мәдениет ұйымдарының қызметіне мониторинг жүргізеді және уәкілетті органға ақпарат, сондай-ақ белгіленген нысанда статистикалық есептер береді;
4) облыстық деңгейде сауықтық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізуді жүзеге асырады;
5) мәдениет саласында өңірлік даму бағдарламаларын әзірлеу және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;
6) театр, музыка және кино өнері, мәдени-демалыс қызметі, кітапхана және мұражай ісі саласында облыстың мемлекеттік мәдениет ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру, тарату, сондай-ақ олардың қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;
7) театр, музыка және кино өнерін, мәдени-демалыс қызметін және халық шығармашылығын, кітапхана және мұражай ісін дамыту жөнінде облыстың мемлекеттік мәдениет ұйымдарының қызметін қолдау және үйлестіру, мәдениет саласындағы қызметін қамтамасыз ету болып табылады.
1) облыс аумағында мұрағат ісі мен құжаттама саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;
2) мұрағат ісі мен құжаттама жүргізуді дамытудың өңірлік бағдарламаларын әзірлеуді және іске асыруды ұйымдастыру;
3) коммуналдық меншіктегі Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының сақталуын, жиынтықталуын және оларды пайдалануды қамтамасыз ету;
4) коммуналдық меншіктегі Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын қалыптастыру, оларды сақтауды және пайдалануды ұйымдастыру;
5) басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, мұрағат ісі мен іс қағаздар жүргізудің мемлекеттік жүйесін дамыту және жетілдіру;
6) мұрағат ісі саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын бақылау;
7) Атырау облысының мемлекеттік мұрағаттар қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасау;
8) Қазақстан Республикасының Орталық органдары мен Атырау облысы әкімдігінің тиісті тапсырмалары мен нұсқауларының орындалуын қамтамасыз ету;
9) облыста мұрағат ісін дамытудың негізгі шараларының жылдық жоспарын жасау және олардың мемлекеттік мұрағат мекемелерімен орындалуын бақылау;
10) облыстың мұрағат мекемелерінің іс жүргізуіне мемлекеттік тілді енгізу;
11) құпия іс жүргізу құжаттарын ұйымдастыру және мекемелердің құпия мұрағаттарының жұмысы, мекемелердің құпия құжаттарының құндылығын сараптау, мемлекеттік мұрағаттарды жиынтықтау саласындағы әдістемелік мәселелерді ұйымдастыру;
12) мемлекеттік қызметті тұтынушылардың шағымдар мен өтініштерін қарау;
13) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мұрағат мекемелерінің қаржыландыру жоспарларын бекіту;
14) коммуналдық меншіктегі тарихи және мәдени құжаттық ескерткіштерді қорғау, оларды сақтау мен пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру.
15. Функциялары:
15.1. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының функциялары: (Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №207 «Мәдениет туралы» Заңының 8 - бабы, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 15 - бабы, Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі №1489-ХІІ «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Заңының 18 – бабы, «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Заңы)
1) облыстық мәдениет ұйымдарын аттестаттаудан өткізу;
2) өз құзыреті шегінде мәдениет саласындағы коммуналдық меншікті басқаруды жүргізу;
3) облыстың мәдени мақсаттағы объектілерінің құрылысы, қайта жаңғырту мен жөнделуі бойынша тапсырысшы болу;
4) тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтауды, есепке алуды, қорғауды, пайдалануды және тарих және мәдениет ескерткіштеріне ғылыми жаңғырту жұмысын жүргізуді қамтамасыз ету;
5) облыстың тарих, материалдық және рухани мәдениет ескерткіштерін есепке алу, қорғау, консервациялау, жаңғырту және пайдалану, сондай-ақ елдің көрнекті мәдениет қайраткерлерін мәңгі есте қалдыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;
6) Тарих және мәдени ескерткіштері мен оларды қорғау аймақтары бойынша жұмыстардың барлық түрлеріне ғылыми-жобалық құжаттаманы, жоспарлау, реттеу және қайта жаңғырту жобаларын қарау және келісу;
7) тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету;
8) мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру;
9) облыстың мемлекеттік кітапханаларының біріне «Орталық кітапхана» мәртебесін беру;
10) коммуналдық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындар қызметiнiң басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсететiн қызметтерiнiң) мiндеттi көлемдерiн айқындау;
11) Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қарамағындағы мемлекеттiк мекемелер қызметiнiң мәні мен мақсатын айқындау;
12) жергілікті уәкілетті органға коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорын қызметiнiң мәні мен мақсатын айқындау бойынша, сондай-ақ осындай қызметтi жүзеге асыратын коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорынның түрiн (шаруашылық жүргiзу құқығындағы немесе қазыналық кәсiпорын) айқындау жөнiнде ұсыныстар енгiзу;
13) Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қарамағындағы коммуналдық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөнiндегi есептерiн заңнамада көзделген жағдайларда қарау, келiсу және бекiту;
14) Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қарамағындағы коммуналдық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындар өндiретiн және сататын тауарларға (жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге) баға белгiлеу;
15) Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасында гендерлік теңдікті нығайту бойынша тиісті шараларды жүзеге асыру.
16) коммуналдық меншіктегі Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры құжаттары бойынша ақпараттық жүйе мен деректер қорын құру және жетілдіру жөніндегі жұмыстарды жүргізеді;
17) облыстың мемлекеттік ұйымдарындағы іс жүргізудің жай-күйіне бақылау жүргізеді;
18) мұрағат ісі және құжаттама бойынша нормативтік құқықтық актілер жобаларын жасақтауға және әзірлеуге қатысады;
19) тиісті салада өз құзыреті шегінде мемлекеттік мүлікті басқару аясындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады;
20) мұрағат ісін және құжаттама жүргізуді дамытудың жобаларын әзірлейді, мемлекеттік бағдарламаларын іске асырады;
21) мұрағаттардың, мұрағат қорлары мен топтамаларының ғылыми және тәжірбиелік құндылығына сараптама жүргізуді ұйымдастырады және тиісті құжаттары Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құрамына енгізуге жататын мемлекеттік органдардың және өзге де заңды тұлғалардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың тізімін анықтайды, оларды сақтау мерзімін көрсете отырып, ұйымдар, мекемелер құжаттарының үлгі тізбесін әзірлеп, бекіту жөнінде ұсыныстар енгізеді;
22) мұрағат ісі мен іс жүргізудің жай-күйін талдайды, заңдылықтардың беталыстарын зерделейді, оны дамыту тұжырымдамалары мен стратегияларын айқындайды;
23) Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарына орталықтандырылған мемлекеттік есеп жүргізеді және оның құрамы мен мазмұны туралы ақпаратпен қамтамасыз етуді ұйымдастырады, облыстың Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын пайдалану тәртібін белгілейді;
24) Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын мемлекеттік есепке алу тәртібін белгілейді;
25) ерекше құнды және бірегей мұрағат құжаттарына жатқызу тәртібін, сондай-ақ сақтандыру көшірмелерін жасау мен сақтау тәртібін белгілейді;
26) салааралық ұйымдастыру-әдістемелік басшылық жасауды және ведомстволық мұрағаттар жұмысы мен мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда іс жүргізудің жай-күйіне бақылау жүргізеді;
27) сақтау мерзімі бар құжаттардың ведомстволық тізбесін, салалық стандарттарды, мұрағат ісі және іс жүргізу мәселелері бойынша нұсқаулар мен оқу бағдарламаларын келіседі;
28) мемлекеттік, ведомстволық, жеке мұрағаттардың мұрағат ісі жөніндегі заңнаманы сақтауына мемлекеттік тексеру жүргізеді;
29) мұрағат мекемелерінің мұрағаттану, құжаттану және археография саласындағы ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді;
30) мемлекеттік мұрағаттарды техникалық жарақтандыру, мұрағат технологияларын, соның ішінде автоматтандырылған ақпараттық-іздестіру жүйелері мен деректер қорын енгізу саласындағы саясатты айқындайды;
31) заңды және жеке тұлғалардың сұраныстарының сапалы орындалуын ұйымдастырады;
32) белгіленген тәртіпте мұрағат ісі және құжаттама саласында шетелдердің мұрағат ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасайды;
33) мемлекеттік құпияларды қорғауды ұйымдастыруда және істер номенклатурасын әзірлеуде тәжірибелік көмек көрсетеді;
34) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
35) Басқарма жұмысының сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында оның қызметінің бағыттары бойынша ішкі бақылау жүргізеді.
15.2. Ведомстволардың функциялары:
1) облыстық мұрағат қорларын құрастыру;
2) құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету;
3) сақтандыру қорын, өте құнды іс көшірмесін жасақтау және пайдалану қорын құру:
4) облыста ортақтандырылған мемлекеттік құжаттар есебін жүзеге асыру;
5) мұрағаттың құжаттарына мемлекеттік сараптама жүргізуді ұйымдастыру;
6) меншік түріне қарамастан заңды және жеке тұлғалардың жеке қор құжаттарымен мұрағатты жасақтау бойынша жұмыстарын жүргізу;
7) облыстық мұрағат қорындағы құжаттарды жариялауға қатынасып және жан-жақты пайдалануды ұйымдастыру;
8) облыстық мұрағат қорындағы ғылыми-анықтамалық аппаратын дамыту және жетілдіру;
9) ведомстволық мұрағаттардың құжаттар жағдайына ұйымдастыру-әдістемелік басшылығын жүзеге асыру;
10) Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын сақтауды ұйымдастыру, облыстық мемлекеттік мұрағат қорындағы құжаттарды жасақтауды белгіленген тәртіп бойынша сақтау, мұрағат қорын мемлекеттік емес ұйым құрылымдарында және азаматтар меншігіндегі тарихи және мәдени құжаттық деректермен толықтыру;
11) жеке және заңды тұлғаларға сапал, әрі уақтылы «Мұрағаттық анықтама беру» мемлекеттік қызметін көрсетуді қамтамасыз ету;
12) меншік түрлеріне қарамастан барлық заңды тұлғалармен мұрағаттық іс пен құжаттамаларды жүргізудің белгіленген тәртібін сақтай отырып, әдістемелік көмек көрсетеді;
13) Қазақстан Республикасының мұрағат қорындағы құжаттарды және оны құраушы ақпараттарды заңды және жеке тұлғалармен пайдалану тәртібін жүзеге асырады;
14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
16. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының құқықтары мен міндеттері:
1) уәкілетті органмен келісім бойынша шығармашылық қызметтің түрлі салаларында республикалық конкурстар мен фестивальдер өткізуді ұйымдастыру;
2) мемлекеттік органдардан, өзге ұйымдардан, азаматтардан өз функцияларын орындауға қажетті ақпаратты сұрату және алу;
3) облыс әкіміне жергілікті атқарушы органдар қабылдаған мәдениет пен өнердің дамуына кедергі болатын нормативтік актілердің күшін жою немесе оларды өзгерту туралы ұсыныстар енгізу;
4) басшылармен келісе отырып, жұмысқа жергілікті атқарушы биліктің басқа органдарының мамандарын тарту;
5) халықаралық көпжақты мәдени байланыстарды дамытуға қатысу;
6) фестивальдар өткізуге және шетелдерде өткізілетін фестивальдарға қатысуға, кәсіптік және көркемөнер шығармашылығы күндерін, көркем ұжымдар мен орындаушылардың конкурстарын, байқауларын және Қазақстан Республикасының өнері мен мәдениетінің жетістіктерін көрсетуге байланысты басқа да шараларды ұйымдастыру;
7) Атырау облысы Мәдениет басқармасының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізу;
8) тарих, мәдениет және өнер ескерткіштерінің сәулеттік және қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу;
9) кәсіби шығармашылық ұйымдармен өзара іс -қимыл жасауды жүзеге асыру, сондай-ақ өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың мәдениет және өнер мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіру;
10) мәдениет және өнер саласындағы ұйымдар жанындағы мәдениет пен өнер туындылары қорларын іріктеу, жиынтықтау және сақтау жөніндегі функцияларын жүзеге асыру;
11) өз құзыреті шегінде клубтарды, кітапханаларды, кинотеатрларды және басқа да мәдениет пен өнер объектілерін жобалау және олардың құрылысын салу жөніндегі ұсыныстар енгізу;
12) өз құзыреті шегінде ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың қызметіне басшылық жасауды жүзеге асыру;
13) өз құзыреті шегінде ведомстволық бағыныстағы ұйымдарда қаржы қаражатын пайдалану тиімділігін бақылау жасау.
14) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардан мұрағаттар жұмысы мен іс жүргізудің жай-күйі туралы мәліметтер сұратуға және алуға;
15) мемлекеттік және өзге де ұйымдардың өкілдерін мұрағаттар жұмысы мен іс жүргізудің жай-күйі мәселелері бойынша тыңдауға;
16) мемлекеттік мұрағатқа тапсырылуға жататын құжаттардың құрамы мен мазмұнын зерделеуге құқылы;
17) Атырау облысы Мұрағаттар және құжаттама басқармасы мен жергілікті атқарушы органдардың тиісті тапсырмалары мен нұсқауларының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

3. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қызметін ұйымдастыру

17. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшылығын басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.
18. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы басшысын Атырау облысының әкімі мәдениет саласындағы уәкілетті органмен келісе отырып, қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
19. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.
20. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы басшысының өкілеттігі:
1) Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының жұмысына басшылық жасайды және оған жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді;
2) мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда Басқарма мүддесін білдіреді.
3) өзінің орынбасары мен Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
5) заңнамада белгіленген тәртіппен қызметкерлерін көтермелейді және оларға тәртіптік жазалар қолданады;
6) Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған тиісті шараларды қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануы үшін дербес жауапты болады;
7) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
8) Заңнамаға сәйкес Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының мемлекеттік басқару органы болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындардың басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
21. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы өз орынбасарының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының мүлкі

22. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің есебінен қалыптастырылады.
23. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасына бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
24. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының өзіне бекітілген мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге де тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасын қайта ұйымдастыру және тарату

25. Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Атырау облысы Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

1. «Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық қазақ халық аспаптар оркестрі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
2. «Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық филармония» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
3. Атырау облыстық мәдениет басқармасы «Облыстық Махамбет атындағы қазақ драма театры» облыстық мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
4. «Облыстық ғылыми-әдістемелік халық шығармашылығы мен мәдени демалыс қызметтерін ұйымдастыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
5. «Атырау облыстық Шаймардан Сариев атындағы көркемсурет және қолданбалы сәндік өнер музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
6. «Атырау облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
7. «Атырау облысы Мәдениет басқармасының Махамбет тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны;
8. «Атырау облысы Мәдениет басқармасының Қызылқоға тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
9. «Атырау облысы Мәдениет басқармасының Мақат тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
10. «Атырау облыстық мұражай қорығы «Хан Ордалы - Сарайшық» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
11. «Атырау облысы Мәдениет басқармасының «Атамұра» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

Атырау облысы Мәдениет басқармасының қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

1. «Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана» мемлекеттік мекемесі;
2. «Облыстық балалар кітапханасы» мемлекеттік мекемесі;
3. «Атырау облысы Тарихи-мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі мемлекеттік инспекциясы» мемлекеттік мекемесі.
4) Атырау облысы мемлекеттік мұрағаты;
5) Атырау қаласы мемлекеттік мұрағаты;
6) Махамбет ауданы мемлекеттік мұрағаты;
7) Исатай ауданы мемлекеттік мұрағаты;
8) Индер ауданы мемлекеттік мұрағаты;
9) Жылыой ауданы мемлекеттік мұрағаты;
10) Мақат ауданы мемлекеттік мұрағаты;
11) Құрманғазы ауданы мемлекеттік мұрағаты;
12) Қызылқоға ауданы мемлекеттік мұрағаты.


Мақаланың шыққан күні:: 16.06.2016 09:50
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 19.06.2018 16:38