Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
20.09.2020

Қызметтер

Әйелдер үшін зейнеткерлік жастың өзгеруі

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңынасәйкес, 2018 жылғы 01 қаңтардан  бастап әйелдердің зейнеткерлік жасының 2018жыл мен 2027 жыл аралығында кезең-кезеңмен көтерілуін көздейтін нормак үшіне енеді. Ол жыл сайын алты айдан қосылып, 10 жыл бойы жүзеге асырылатын болады.

2018 жылғы 1 шілдеден бастапзейнетақы жүйесінде қатысу өтіліне қарай тағайындалатынбазалық зейнетақы төлемдерін тағайындау әдістемесінің өзгеруі көзделеді. Базалық зейнетақы жалпы белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтарға ғана тағайындалатын болады: 63 жас - ер адамдар үшін, 58 жас және 6 ай - әйел адамдар үшін.

Зейнеткерлік өтілге не кіреді:

Зейнеткерлік өтілге: ынтымақты жүйесінде жинақталған, 1998 жылғы 1 қаңтарға еңбек өтілі; міндетті зейнетақы жарналары төленген аралықты қарастыратын жинақтау өтілі; бала үш жасқа толғанға дейінгі, 16 жасқа дейінгі бала кезінен мүгедек баланың күтімі; әскери қызметкермен, арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерімен, дипломатиялық жұмыскерлермен және т.б. бірге тұрған уақыты.

Бұл өзгерістер 2018 жылғы 1 шілдеден бастапбазалық зейнетақыны қайта есептеу жүргізілетін зейнеткерліктегі және жаңадан зейнеткерлікке шығатын адамдарғақолданылады.

Зейнетақы есептеу әдістемесі:

Егер азамат 10 жыл ғана жұмыс істеп, БЗЖҚ-ға аударымдар жасаған болсанемесе мүлдем жұмыс істемеген болса, оған базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ы мөлшерінде тағайындалады. 10 жылдан астам жұмыспен өтелген әрбір жыл үшін базалық зейнетақы 2%-ғаарттырылады. Мысалы, 20 жыл қатысу өтілінде базалық зейнетақының мөлшері  ең төменгі күнкөріс деңгейінің 74%-ын, 30 жылда - 94% құрайды. Еңбек өтілі 33 және одан да көп жылды құраса, базалық зейнетақының мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 100%-ын құрайды.

Зейнеткерлік жасты көтерудің кімдерге қатысы болмайды:

Қазақстандазейнеткерлік жастың көтерілуі қазіргі кезде зейнеткерлікке ерте шығуға жеңілдігі бар әйелдерге қатысы болмайды. Бұл бес және одан көп бала туған (асырап алған) және оларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер. Олар 53 жасқа толғанда жасы бойынша зейнетақы төлемдеріне құқығы болады. Сонымен қатар1949 жылғы 29 тамыз бен 1963 жылғы 05 шілде аралығы кезеңінде төтенше және барынша көп радиациялық қауіпі бар аймақтарда кем дегенде 5 жылуақыт тұрған әйелдердің 45 жасқа толғанда жасы бойынша зейнетақы төлемдерінің тағайындалуына құқықтары бар.

Зейнетақы ресімдеуге өтініш беру мерзімдері бойынша:

Егер әйел азамат зейнеткерлік жасқа (58 жас) 2017 жылғы 10 қарашада толып, уақытында, яғни, 2017жылғы 31 желтоқсанға дейін жасы бойынша зейнетақы төлемін тағайындауға өтініш бермей, тек 2018 жылғы қаңтар айында келсе, онда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес, өтінішімен және құжаттар топтамасымен жасы бойынша зейнетақы төлемін тағайындауға 58,6 жасқа толғанда ғана өтініш бере алады.

 

Зейнеткерлік жасты кезең-кезеңмен көтеру кестесі

В соответствии с законом РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» с 1 января 2018 года вступает в силу норма, предусматривающая поэтапное повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы. Оно будет осуществляться постепенно в течение 10 лет, по шесть месяцев ежегодно. С 1 июля 2018 года предусматривается изменение методики назначения базовой выплаты, которая будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Базовая пенсия будет назначаться только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста: 63 года для мужчин, 58 лет и 6 месяцев для женщин. Что включается в пенсионный стаж: В пенсионный стаж будет включаться: трудовой стаж на 1 января 1998 года, выработанный в солидарной системе; накопительный стаж, предусматривающий периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы; уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания с супругом военнослужащим, сотрудником спецгосорганов, дипломатическим работником и др. Эти изменения будут распространяться на вновь выходящих и на состоявшихся пенсионеров, которым с 1 июля 2018 года будет произведен перерасчет базовой пенсии. Методика начисления пенсии: Если гражданин работал и делал отчисления в ЕНПФ всего лишь 10 лет или вовсе не работал, то базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% прожиточного минимума. Кого не коснется повышение пенсионного возраста: Повышение пенсионного возраста в Казахстане не коснется женщин, которые в настоящее время имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию. Это женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста. Они имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет. А также женщины, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту по достижении 45 лет. По срокам обращения для оформления пенсии: Стоит отметить, если женщина достигла пенсионного возраста (58 лет) 10 ноября 2017 года и своевременно, до 31 декабря 2017 года, не обратилась за назначением пенсионных выплат по возрасту, а пришла только в январе 2018 года, то, согласно п.1 статьи 11 закона «О пенсионном обеспечении РК», с заявлением и пакетом документов на назначение пенсионных выплат по возрасту сможет обратиться только после того, как достигнет возраста - 58,6 лет.  График поэтапного повышения пенсионного возраста График поэтапного повышения пенсионного возраста


Мақаланың шыққан күні: 15.12.2017 06:28

Парақтағы соңғы өзгерістер: 21.01.2019 10:57

Қаралым саны: 1660