Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
16.07.2020

Қызметтер

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 001 — Жергілікті-деңгейде мемлекеттік

ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Ж.Бисембиев — Атырау облысы Ішкі саясат

басқармасының басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы, Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 заңы және VІ шақырылған облыстық мәслихаттың ХХVІІ сессиясының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 274-VІ «2019–2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Облыстық

мемлекеттік басқару-деңгейіне қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттік қызметтерді көрсету

мазмұнына байланысты

Жеке

іске асыру түріне қарай

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ұлт бірлігін қамтамасыз ету және қазақстандық

патриотизмді нығайту, Стратегияны және Қазақстанның даму басымдықтарын және

жүргізілген мемлекеттік саясатты насихаттау және түсіндіру

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі (міндеті): Өңірде Қазақстанның 2030,

2020 жылға дейінгі даму стратегиясын, Президент жолдауын және басқа да стратегиялық

құжаттардың негізгі басымдықтарын түсіндіру мен насихаттау аясында жобаларға бөлінген

жергілікті бюджет қаражатын 100%-дық орындалысын қадағалау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ішкі саясат басқармасына

жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қызметті

қамтамасыз ету

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Есепті жыл Жоспарлы кезең 2017 (есепті жыл жоспары) 2018 (ағымдағы жыл жоспары) 2019 2020 2021

Атырау облысындағы

мемлекеттік әлеуметтік

тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ-

мен өткен шаралар саны бірлік 24 14 7 14 14

Өңірдегі аса өзекті бірлік 5 1 1 1 1

мәселелері бойынша зерттеулер саны

Азаматтық қоғам

иститутының қатысуымен

құрылған «диалогтық

алаңдар» саны бірлік 3 3 3 3 3

Жалақымен қамтылатын

басқарма қызметшілерінің

саны бірлік 18 18 19 19 19

Атырау облысы ішкі саясат

басқармасы

қызметкерлерінің

еңбекақысын арттыру адам 18 18 19 19 19

Жалпы бюджеттік

бағдарлама бойынша

шығыстар мың теңге 89 330 158 561 163 192 158 561 158 561

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ішкі саясат басқармасына жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қызметті қамтамасыз ету

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Есепті жыл Жоспарлы кезең 2017 2018 2019 2020 2021

Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар мың теңге 766

Жалпы бюджеттік

бағдарлама бойынша

шығыстар мың теңге 766

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

263 — Ішкі саясат басқармасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2019–2021 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 007 — Мемлекеттік, ақпараттық саясат

жүргізу жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Ж.Бисембиев — Атырау облысы Ішкі саясат

басқармасының басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының

Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрлігінің 2014 жылғы

30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы, Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 заңы және VІ

шақырылған облыстық мәслихаттың ХХVІІ сессиясының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы

№ 274-VІ «2019–2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі

«Бұқаралық ақпарат құралдары» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі

№ 451 Заңы

«Телерадио хабарын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы

18 қаңтардағы № 545 — IV Заңы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Облыстық

мемлекеттік басқару-деңгейіне қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттік қызметтерді көрсету

мазмұнына байланысты

Жеке

іске асыру түріне қарай

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік саясатты жетілдіру шеңберінде Атырау

облысы тұрғындарының әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру, өңірлік бұқаралық ақпарат

құралдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі (міндеті): Өңірде мемлекеттік

ақпараттық саясатты іске асыру тиімділігін және шығарылатын жеке, ақпарат өнімдерінің

сапасын арттыру, баспа және электрондық БАҚ арқылы 100% қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік, ақпараттық

саясатты БАҚ арқылы қызметті қамтамасыз ету

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Есепті жыл Жоспарлы кезең 2017 (есепті жыл) 2018 (ағымдағы жыл жоспары) 2019 2020 2021

Баспа БАҚ арқылы

мемлекеттік, ақпаратты жүзеге

асырудағы қол жеткізілген

нақты көрсеткіштер жол 1200 1200 1200 1200 1200

Теле, радиоарналар арқылы

мемлекеттік, ақпаратты жүзеге

асырудағы қол жеткізілген сағ 392 392 392 392 392

нақты көрсеткіштер

Интернет ресурстар арқылы

мемлекеттік, ақпаратты жүзеге

асырудағы қол жеткізілген

нақты көрсеткіштер жол 250 250 250 250 250

Есепті жыл 2017 (есепті жыл) Есепті жыл 2018 (ағымдағы жыл жоспары) Жоспарлы кезең 2019 2020 2021

Бюджеттік шығындардың

көлемі мың теңге 668 382 926 151 832 810 832 810 832 810

БАҒДАРЛАМА

263 — Ішкі саясат басқармасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2019–2021 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 113 — Жергілікті бюджеттен төленетін

нысаналы трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Ж.Бисембиев — Атырау облысы Ішкі саясат

басқармасының басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының

Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика

министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығына және VІ шақырылған

облыстық мәслихаттың ХХVІІ сессиясының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 274-VІ «2019-

2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Облыстық

мемлекеттік басқару-деңгейіне қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттік қызметтерді көрсету

мазмұнына байланысты

Бөлінетін

іске асыру түріне қарай

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: 2019 жылға облыс аумағындағы аудандарға

мемлекеттік елтаңбаны жаңа стандартқа сай өзгерту үшін қажетті қаражат бөлінуін

жоспарлау

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Мемлекеттік Елтаңбаға өзгеріс енгізуіне

байланысты, облыс аумағындағы аудандар бойынша барлық бюджеттік мекемелерге жаңа

стандартқа сай Елтаңбаларды алу үшін 100% орындау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс аумағындағы аудандар

бойынша барлық бюджеттік мекемелерге жаңа стандартқа сай Елтаңбаларды алу

мақсатында облыстық бюджет есебінен қаржыландыру

Тікелей нәтиже

көрсеткіштері өлшем бірлігі 2017 жыл (есепті жыл) 2018 жыл (ағымдағы жыл жоспары) Жоспарлы кезең 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл

1 2 3 4 5 6 7

Бюджет

қаражатының

көлемі мың теңге 5100 4 000 15 990 — —


Мақаланың шыққан күні: 17.01.2019 11:19

Парақтағы соңғы өзгерістер: 22.01.2019 09:52

Қаралым саны: 1265